تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی

تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی

تحقیق نظریهٔ انرژى مازاد با فرمت ورد ، قابل ویرایش ، در 14 صفحه تهیه شده است.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 14
حجم 39 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله روانشناسی

توضیحات کامل

فهرست مطالب : 


نظریهٔ انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئى 

نظریه رفع خستگی

مقایسهٔ نظریات انرژى مازاد و رفع خستگى

نظریهٔ پیش تمرینى

نظریهٔ غریزى مکدوگال (Mcdogal)

نظریهٔ اجتماعى گروس (Gross)

نظریهٔ پستالوژى (Pestalozzi)

نظریهٔ بازپیدائى (Recapitulation Theory) 

پیام آرامش 

نظریه مفهوم گرایی ابزاری

هدفهای آموزشی از دیدگاه برونر

چهار عامل مهم در فعالیتهاى آموزشى در نظریه برونر

رشد ذهنى از دیدگاه برونر 

کاربرد نظریه برونر در فرآیند تدریس و یادگیرى 

نظریه برونر 

فردریک فروبل(Froebel, Friedrich)

قسمتی از متن :


نظریه رفع خستگی
براساس نظریهٔ پاتریک – Patrikنظریهٔ رفع خستگى با عنوان تنشزدائى – Relaxation Theoryاخیراً مورد توجه قرار گرفته است. انسان کنونى در فضاى پُر تحولى که قرار گرفته است روزبهروز باید با تغییرت مختلف روبهرو شده و آنها را تحمل نماید و با توجه به اینکه از لحاظ جسمى و روانى ظرفیت محدودى دارد در مقابل تغییرات روزبهروز فزاینده گاهى مقاومت خود را از دست داده و به شیوههاى ارتباطى غیرعادى و ناسالم پناه مىبرد. پیشرفت تمدن، رشد مشاغل: پیچیدگى روز افزون زندگى و انجام کارهائى که به جنبش و حرکت بیشتر نیاز ندارد به همراه هزاران نتیجهٔ ناخواستهٔ تمدن، خستگى و فشار روحى را به ارگانیسم انسانى وارد مىآورد، بهطورىکه در وضعیت کنونى سرگرمىهاى افراد نیز حالت تکرارى به خود گرفته و خستگى افراد را بیشتر مىکند و بیشتر این وضعیتها به قول اریک فرام – Arich Frommناشى از گسست رابطهٔ طبیعى بین انسان و محیط مىباشد. 
 مقایسهٔ نظریات انرژى مازاد و رفع خستگى
مفاهیم مربوط به نظریات انرژى مازاد و رفع خستگى با یکدیگر تناقضى ندارد هر چند که در ظاهر اینچنین استنباط مىشود. هر دو این نظریه تحت شرایط متفاوتى عمل مىنمایند. در هر دو نظریه تأثیر بازى در سلامت جسم ضرورى تشخیص داده شده و فعالیت، حرکت و جنبش عنصر لازم بازى تلقى شده است و در نظریات فوق تلویحاً هدفدار بودن بازى تأیید شده، تفریح، سرگرمى و نشاط نیز جزو کیفیت بازى معرفى شده است. 
نظریهٔ پیش تمرینى
نظریات پیش تمرینى در بازى اعتقاد دارند فعالیتهائى را که کودکان در بازى انجام مىدهند در واقع نوعى آماده سازى آنها براى زندگى آینده است و در بازى فعالیتهائى تمرین مىشود که براى آیندهٔ فرد ضرورى است. نظریات پیش تمرینى این اندیشهٔ در خور توجه را مطرح مىکنند که بازى فرصت مهمى در اختیار فرد قرار میدهد تا فعالیتها و مهارتهاى لازم را در مراحل بعدى زندگى تمرین نماید و بازى عاملى است که براى رشد نیروهاى خام و آماده سازى آنها براى استفاده در زندگى به کار گرفته میشود… 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از download

خرید فایل word تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از download

دریافت فایل pdf تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از download

دانلود پروژه تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از download

خرید پروژه تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از download

دانلود فایل تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از download

دریافت نمونه سوال تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از download

دانلود پروژه تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از download

خرید پروژه تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از download

دانلود مقاله تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از download

دریافت مقاله تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از download

خرید فایل تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از download

دانلود تحقیق تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از download

خرید مقاله تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از download

دانلود فایل pdf تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از download

دانلود مقاله تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از www

خرید پروژه تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از www

دانلود فایل تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از www

دریافت فایل word تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از www

خرید نمونه سوال تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از www

دانلود فایل تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از www

دریافت فایل word تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از www

دانلود فایل word تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از www

خرید فایل تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از www

دانلود تحقیق تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از www

دریافت فایل pdf تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از www

دانلود پروژه تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از www

خرید کارآموزی تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از www

دانلود فایل pdf تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از www

دانلود کارآموزی تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از www

دانلود مقاله تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از pdf

دریافت پروژه تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از pdf

دانلود فایل pdf تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از pdf

خرید فایل تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از pdf

دانلود فایل pdf تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از pdf

دریافت کارآموزی تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از pdf

دانلود پروژه تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از pdf

خرید تحقیق تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از pdf

دانلود پروژه تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از pdf

دریافت تحقیق تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از pdf

خرید فایل تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از pdf

دانلود پروژه تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از pdf

خرید فایل تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از pdf

دانلود نمونه سوال تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از pdf

دانلود فایل تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از pdf

دانلود کارآموزی تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از word

دریافت فایل تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از word

دانلود فایل تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از word

خرید نمونه سوال تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از word

دانلود تحقیق تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از word

دانلود تحقیق تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از word

خرید فایل word تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از word

دانلود پروژه تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از word

دریافت فایل تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از word

دانلود پروژه تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از word

دانلود پروژه تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از word

دانلود فایل تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از word

دریافت فایل تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از word

دانلود پروژه تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از word

دانلود کارآموزی تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از word

دریافت تحقیق تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از free

دانلود مقاله تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از free

دانلود فایل pdf تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از free

خرید تحقیق تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از free

دانلود پروژه تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از free

دریافت کارآموزی تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از free

دانلود فایل word تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از free

دریافت مقاله تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از free

دانلود فایل تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از free

دانلود فایل تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از free

دریافت فایل pdf تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از free

خرید کارآموزی تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از free

دانلود کارآموزی تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از free

دریافت فایل word تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از free

خرید تحقیق تحقیق نظریه انرژى مازاد (Surplus Energy) یا کارآئی از free


مطالب تصادفی